Regulamin
§ 1 Preambuła
Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego DominikaStyle.pl zasady jego funkcjonowania.
§ 2 Postanowienia ogólne
1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego DominikaStyle.pl jest firma DominikaStyle Michael Kraus ul.3-go maja 22c/4 05-825 Grodzisk Maz.
2. Zarówno układ elementów graficznych oraz układ treści, jak i sama treść serwisu, w tym zamieszczone zdjęcia stanowi własność sklepu internetowego DominikaStyle.pl korzysta z ochrony prawnej na mocy przepisów prawa autorskiego.
§ 3 Definicje
1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1 Bon podarunkowy – bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Klientowi zapłatę ceny Produktu w sklepie stacjonarnym, do wartości zgromadzonych na tym bonie środków pieniężnych utrwalony na nośniku materialnym (karta plastikowa, papierowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf).
1.2 Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.3Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
1.4Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego.
1.5Produkt– dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchomabędąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.6Sprzedawca – DominikaStyle Michael Kraus ul.3-go maja 22c/4 05-825 Grodzisk Mazowiecki Nip:5291821111
1.7Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
1.8Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.
§ 4 Konto
1. Wymogiem technicznym do korzystania ze sklepu internetowego DominikaStyle.pl jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.
§ 5 Warunki zawierania umowy sprzedaży
1. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
3. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt.
4. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego złożenia zamówienia.
5. Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia poprzez kliknięcie hasła „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru” jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży.
6. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.
7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.
§ 6 Warunki i termin płatności
1. Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności:
1.1 Płatność przelewem.
1.2Płatność Bonem podarunkowym według zasad opisanych w § 8.
2. Po złożeniu zamówienia i nieopłaceniu go w czasie 24 h poprzez udostępnione przez nas formy płatności umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie automatycznie anulowane.
§ 7 Warunki i termin dostawy zamówienia
1.W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą zamówienie zostanie przekazane do realizacji po chwili uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
3. Termin realizacji zamówień to 1-3dni roboczych.
4. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju według cennika firm kurierskich.
5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.
6.Czas transportu produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-2 dni robocze (zgodnie z umową z firmą dostarczającą produkt).
7.Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.
8.Podany termin wysyłki Pre Orderu jest datą orientacyjną może zmienić się o kilka dni w zależności od zejścia oraz dostawy produktu ze szwalni.
§ 8 Bony podarunkowe
1. Bon podarunkowy – bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Klientowi zapłatę ceny Produktu w sklepie stacjonarnym, do wartości zgromadzonych na tym bonie środków pieniężnych utrwalony na nośniku materialnym (karta plastikowa, papierowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf).
2. Wydawca – Sprzedawca w rozumieniu niniejszego regulaminu.
3. Nabywca – osoba, która dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Bon podarunkowy.
4. Użytkownik - posiadacz bonu podarunkowego, przedstawiający go do realizacji sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym.
5. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu podarunkowego, a następnie do przyjmowania go do realizacji w sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości bonu.
6. Bon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne.
7. Bony zakupione w sklepie stacjonarnym można realizować wyłącznie w sklepie stacjonarnym, bony zakupione w sklepie internetowym można realizować wyłącznie w sklepie internetowym.
8. Bon podarunkowy zachowuje ważność przez okres dwóch miesięcy od dnia jego wydania Nabywcy. Okres ważności nie może zostać przedłużony.
9. Bon podarunkowy jest do jednorazowego użytku, Wydawca nie odtwarza duplikatu bonu.
10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Bonu podarunkowego Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
11. Wydawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Bon podarunkowy:
11.1 może być zrealizowany wyłącznie w sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym;
11.2 nie podlega wymianie na środki pieniężne;
11.3 posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowany.
12. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu podarunkowego w wypadku:
12.1 upływu jego terminu ważności;
12.2 uszkodzenia bonu w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na nim zapisanych.
13.W wypadku gdy cena Produktów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Bonu podarunkowego będzie wyższa niż wartość bonu, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.
14. W wypadku odstąpienia od umowy lub zwrotu Produktów nabytych w przy użyciu Bonu podarunkowego Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowy bon o wartości odpowiadającej cenie Produktów podlegających zwrotowi. Bon podarunkowy, który Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu, będzie miał dwumiesięczny okres ważności, licząc od dnia jego wydania.
15. Bon podarunkowy jest jednorazowy tzn. że winien być wykorzystany przy zakupach o wartości równej bądź przekraczającej wartość bonu. W przypadku zakupu poniżej kwoty wartości bonu nie może być on użyty drugi raz i nie zostaie wygenerowany nowy bon na pozostałą wartość.

Zarządzanie kontem

Moje konto Zaloguj się / zarejestruj Mój koszyk Złóż zamówienie

Sklep online

Polityka prywatności Polityka plików cookies Regulamin sklepu internetowego Sklepy internetowe

Dominika Style

Sklep stacjonarny ul. Montwiłła 47, Grodzisk Mazowiecki pon-pt: 10.00-18.00 sobota: 10.00-14.00

Poznaj nas bliżej

Fb ico Fb insta

Obsługa zamówień+48 661 331 259

Kontakt emailkontakt@dominikastyle.pl

Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika.

Nasza Strona internetowa używa plików cookies do prawidłowego działania strony w tym do celów statystycznych. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce Plików Cookies

Akceptuję